Dolní Dunajovice
Naposledy aktualizováno: 3.6.2010

  

  

První zmínku o české obecní knihovně zapsala kronikářka Marie Damborská v roce 1947. Knihovna byla umístěna ve škole a měla 1.200 svazků. Půjčovalo se od října do května 1 krát týdně. Půjčovaly se z 80 % romány pro ženy, muži četli z 90 % detektivky.

      V roce 1952 se knihovna přestěhovala do samostatné místnosti a knižní fond se rozrostl na 1.800 svazků, v roce 1956 už bylo 2.285 svazků. Od roku 1959 byla v knihovně zřízena i čítárna a byly pořádány besedy s dětmi o knihách a spisovatelích. Od roku 1970 byla knihovna umístěna v opraveném kulturním domě Bílá růže, kde se půjčovalo až do roku 2000. V tomto roce se knihovna přestěhovala do současných místností v budově obecního úřadu.

 

 Tyto stránky slouží jako archiv. Nebudou doplňovány.

Nové stránky na http://www.knihovnadolnidunajovice.webk.cz